جستجو در سایت:
امروز سه شنبه 6 فروردين 1398 ساعت 08:25
اخبار روز:
  نیاز 118

  💠درج آگهی ویژه و لینکدار در 10 سایت بزرگ نیازمندی، فقط با 65 هزار تومان

  💠جهت مشاهده سایتها کلیک کنید.

   


  مناطق
  تبلیغ
  تبلیغات لینکی

  پروژه هاي شبيه سازي شده به همراه جواب دقيق و گزارش كار

  پروژه هاي شبيه سازي شده به همراه جواب دقيق و گزارش كار
  1- شبيه سازي مقالات زير ، با جواب كاملا دقيق به همراه گزارش كار :

  • روش هاي ساده و موثر براي تخمين حد بارپذيري وپايداري ولتاژ شبکه توزيع شعاعي
  Simple and efficient method for steady-state voltage stability assessment of radial distribution systems
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • كنترل سرعت ماشين هاي با مغناطيس دائم
  Speed Control of a Permanent Magnet Synchronous Machine Powered by an Inverter Voltage Moment Approach
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • مقايسه PSS ، SVC وStatcom براي ميراسازي نوسانات سيستم قدرت
  Comparison of PSS, SVC and STATCOM Controllers for Damping Power System Oscillations
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • نگرشي بر طراحي PSSبراي بهبودپايداري گذراازطريق ميراکردن اضافي فرکانس هاي پايين معمولي
  An Approach to PSS Design for Transient Stability Improvement through Supplementary Damping of the Common Low-Frequency
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)


  • طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت(PSS) با NSGA وبا كمك كنترل فازي
  Design an Optimized Power System Stablizer Using NSGA-II Based on Fuzzy Logic Principle
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • طراحي پايدار ساز سيستم قدرت در مد گسسته با كنترلر فازي
  A FUZZY LOGIC BASED DISCRETE MODE POWER SYSTEM STABILIZER
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • طراحي كنترل – بار فركانس(LFC) با بهينه سازي انبوه ذره (PSO) در يك سيستم قدرت
  Improved Particle Swarm Optimization Based Load Frequency Control In A Single Area Power System
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • تحليل كامل و دقيق يك سيستم قدرت با استفاده از مت پاور(MATPOWER)
  Power System Analysis Courses using MATPOWER
  (به همراه فايل شبيه سازي شده و جواب كاملا دقيق و منطبق با مقاله)
  • تلاقي ماتريس ها بر اساس روش LMP( الگوريتم و كاربرد )
  Incidence Matrix-Based LMP Calculation Algorithm and Applications
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده به صورت كاملا دقيق)

  • كنترل گشتاور موتورهاي DC بدون جاروبك با كاهش جريان راه اندازي توسط كنترل فازي
  Direct Torque Control of Brushless DC Motor Drives with Reduced Starting Current Using Fuzzy Logic Controller
  (به همراه فايل شبيه سازي شده و جواب كاملا دقيق و منطبق با مقاله )
  • الگوريتم PSO در سيستم هاي مقاوم فازي هم راستا با كنترلر توزيع شده
  Particle Swarm Optimization of Robust Fuzzy Parallel Distributed Controller
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • آناليز عدم تمركز بر كنترل بار – فركانس و تنظيم آن براي نواحي چند گانه سيستم قدرت
  Decentralized load frequency controller analysis and tuning for multi-area power systems
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • تحليل پايداري سيستم قدرت با توجه به محدوديت هاي خروجي AVR و PSS
  Stability analysis of power systems considering AVR and PSS output limiters
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • طراحي پايدارساز سيستم قدرت (PSS) براي سيستم تك ماشينه متصل به شين بينهايت با روش كنترل مد لغزشي(Sliding Mode)
  به همراه گزارش كار كامل و فايل دقيق شبيه سازي شده و فايل پاورپوينت براي ارائه
  Relay-Free Sliding Mode Control Technique based Power System Stabilizer for Single Machine Infinite Bus System
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  2- شبيه سازي انواع ماشين ها در حالت گذرا و دائم :
  ماشين هاي جريان مستقيم(DC) شامل منحني هاي گشتاور(الكتريكي –مكانيكي يا بار) – جريان و ولتاژ آرميچر –جريان و ولتاژ تحريك - سرعت براي هريك از ماشين هاي زير:
  • شنت(Shunt)
  • سري (Series)
  • خود تحريك يا تحريك مستقل(Self_excited)
  • كمپوند شنت كوتاه(Short_Compound)
  • كمپوند شنت بلند(Long_Compound)
  • مغناطيس دائم(PM –Permanent magnet)
  ماشين هاي جريان متناوب (AC) شامل منحني هاي دقيق گشتاور(الكتريكي –مكانيكي يا بار) – جريان و ولتاژ استاتور و رتور در قاب دو محوري – سرعت براي هريك از ماشين هاي زير :
  • ماشين القايي (induction_machine)
  • ماشين بدون جاروبك (brushless_machine- در دوحالت كاركرد عادي و تغيير ناگهاني بار
  • ماشين سنكرون(synchronous machine) براي ژنراتورهاي آبي و ژنراتورهاي بخار – براي هركدام ، در دوحالت كاركرد عادي و تغيير ناگهاني بار
  همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب تئوري جامع ماشين نوشته کروس يا کروز(Paul C. Krause
  3- پروژه هاي درس بهره برداري سيستم هاي قدرت
  پخش بار اقتصادي بار(Economic Dispatch) با روش هاي زير همراه با تلفات و بدون تلفات :
  • به روش تکرار لاندا ((Lambda –Iteration Method
  • به روش گراديان نوع اول (First Gradient Method)
  • به روش گراديان نوع دوم (Second Gradient Method)
  • به روش نيوتن (Newton’s Method)
  • به روش ديناميکي (Dynamic Programming)
  • قرار گرفتن در مدار Unit Commitment))
  • پخش بار احتمالي(Probability Dispatch)

  پخش بار (Load Flow) به روش هاي مختلف :
  • به روش پخش بار DC (DC Method)
  • به روش پخش بار نيوتن رافسون ( Newton Raphson Method )
  • به روش پخش بار مجزا (Decoupled Method )
  • به روش پخش بار مجزاي سريع ( Fast Decoupled Method )
  • به روش پخش بار گوس سايدل – گوس سيدل ( Gauss–Seidel method)
  • به روش پخش بار DC (DC Method)
  • قابليت اطمينان در سيستم قدرت
  • شبيه سازي كنترل خودكارتوليدباسيمولينك باكنترل اوليه-ثانويه ( AGC )
  • همچنين شبيه سازي هايي کاملا منطبق با کتاب توليد ،بهره برداري وكنترل در سيستم هاي قدرت نوشته ولنبرگ – وود(Wood-wollenberg)
  4- پروژه درس كيفيت توان (Power Quality)
  • ناحيه آسيب پذيري (vulnerability)شبيه سازي شده با Digsilent
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  5- پروژه هاي درس رله و حفاظت پيشرفته- رله وحفاظت ديجيتال
  (Advanced Protection Relay)
  • بررسي اثر DVR بر روي حفاظت رله
  Research of the Effect for Relay Protection Based on DVR

  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • بررسي اثر Statcom بر روي حفاظت رله
  Research of the Effect for Relay Protection Based on STATCOM

  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • توليد پراكنده و اثرات آن بر روي حفاظت هاي اضافه جريان سيستم توزيع
  In distribution DG's and they Effect in Overcurrent Protection
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  6- پروژه هاي درس كنترل توان راكتيو (Reactive Power Control )–
  ادوات فكتس(FACTS)
  • طراحي و شبيه سازي UPQC جهت بهبود کيفيت توان و انتقال انرژي باد به شبکه
  Design and Simulation of UPQC to Improve Power Quality and Transfer Wind Energy to Grid
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • مديريت توان راكتيو در سيستم هاي قدرت نامنظم با توجه به پايداري ولتاژ با الگوريتم ( PSO )
  REACTIVE POWER MANAGEMENT IN A DEREGULATED POWER SYSTEM WITH CONSIDERING VOLTAGE STABILITY PARTICLE SWARM OPTIMISATION APPROACH
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  7- ترجمه كتاب : كاربرد كنترل مقاوم در سيستم قدرت
  Robust Control in Power Systems ) )
  نويسندگان : بيکاش پال و بالارکو چادهوري
  (BIKASH PALو BALARKO CHAUDHURI )
  • شبيه سازي يك كنترل بار –فركانس(LFC) در سيستم قدرت و مقايسه آن با كنترل مقاوم همراه با تحليل دقيق آن در دياگرام هاي بود (بد) و مكان هندسي ريشه ها (Bode & Rlocus )
  Robust analysis and design of load frequency controller for power systems
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق و فايل پاورپوينت جهت ارائه )
  8- طراحي کنترل کننده مقاوم، براي موتور مغناطيس دائم سنکرون
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  9- تعيين ضرائب PID با كمك روش زيگلر نيكولز( ziegler-nichols_PID )
  به همراه فايل شبيه سازي شده يك پروسه هاي صنعتي(فلومتر و...)
  به همراه گزارش كار كامل
  10- تعيين ضرائب PID با كمك روش فيشر( Fisher_PID ) به همراه فايل شبيه سازي شده پروسه هاي صنعتي (فلومتر و...)به همراه گزارش كار كامل

  11- شبيه سازي توربين بادي با كمك نرم افزار FAST
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  12- شبيه سازي ژنراتور سنکرون به همراه سيستم انتقال و شين بي نهايت
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  13- شناسايي سيستم¬ها :
  • شناسايي سيستم¬ها با استفاده از روش نيوتون (لونبرگ-ماركواردت)
  • طراحي كنترلر PID با استفاده از الگوريتم ژنتيك
  • توليد سيگنال¬هاي گسسته¬ي PRBS
  • شناسايي سيستم¬ها با استفاده از پاسخ فرکانسي
  • شناسايي سيستم متغيير با زمان با روش RLS براي يک ژنراتورسنکرون
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  14- شبيه سازي توربين هاي بخار و آّبي به همراه ادوات مربوط به آن : ژنراتور (Generator)، گاورنر(Governor) ، سيستم تحريك(Exciter) ، بار (Load)،
  با/بدون پايدارساز سيستم قدرت (With / without PSS)
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  15- شبيه سازي هاي كتاب كندور (Kondur)
  16- شبيه سازي مدل هفرون –فيليپس ((Heffron & Phillips
  به همراه گزارش كار كامل كامل و جواب دقيق
  • محاسبه ضرايب K1 تا K6 براي مدل PSS ( Heffron & Phillips ) با Mfile و GUI
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  17- تحليل مدهاي پيچشي در سيستم هاي قدرت(Mode torsional (
  Analysis Torsional Mode in power system
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  18- مدل سازي AVR در سيستم قدرت
  AVR Modeling in power system
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  19- ترجمه يك كتاب درمورد سلول هاي خورشيدي ( Solar Cell )
  و سيستم هاي فتوولتائيك (Photovoltaic )

  20- ارزيابي امنيت استاتيكي سيستم قدرت به كمك MACHINES SUPPORTVECTOR(SVM)
  • ارزيابي امنيت شبكه سيستم قدرت
  • ماشين هاي بردار پشتيبان(SVM ) به همراه فايل هاي MATLAB
  • استفاده از دو نرم افزار PSATو POWER WORLD SIMULATOR براي بدست آوردن حالت سيستم قدرت

  21- مقاله بازار برق با عنوان :
  راه حل هاي پاسخ تقاضا مبتني بر مديريت LMP در بازارهاي برق
  A demand response based solution for LMP management in power markets
  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)

  22- مقاله حالت گذرا در سيستم قدرت :
  • شناسايي حالت گذراي سوئيچينگ (كليدزني)خازن با در نظر گرفتن سيستم نامشخص و پارامترهاي تركيبي
  Identification of Capacitor Switching Transients With
  Consideration of Uncertain System and Component Parameters

  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  • اثر ولتاژ ناشي از رعد و برق بر روي خطوط هوايي با استفاده از مدل توسعه يافته Rusck
  Lightning-Induced Voltages on Overhead Lines—Application of the Extended Rusck Model

  (به همراه گزارش كار كامل و فايل شبيه سازي شده يه صورت كاملا دقيق)
  مشخصات آگهی دهنده
  نام: پروژه هاي شبيه سازي شده به همراه جواب دقيق و گزارش كار
  ایمیل: mostafazare65@gmail.com
  مشاهده وب سایت: فاقد وب سایت
  تلفن: 09171077665
  فکس:
  آدرس: mostafazare65@gmail.com
  مشخصات آگهی
  کد آگهی: 10052209
  زمینه فعالیت: پروژه دانشگاهي
  تاریخ ثبت: سه شنبه 29 اسفند 1391
  آخرین بروزرسانی: شنبه 27 مرداد 1397
  تاریخ انقضاء: منقضی شده
  موقعیت مکانی: فارس
  بازدید: 1232 بار
  این آگهی را درشبکه اجتماعی به اشتراک گذارد
  آگهی های مرتبط
  مشاوره کليه امور پايان نامه هاي مهندسي ن

  مشاوره کليه امور پايان نامه هاي مهندسي ن

  انجام کليه امور سمينار، پروپوزال، پايان نامه و ترجمه متون مهندسي نفت توسط گروه تحقيقاتي پتروپن متشکل از کارشناساني متخصص و نخبه متشکل از دانشجويان مقطع دکتري و فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد از برترين دانشگاه هاي دولتي کشور براي ...
  ,   تهران,   تلفن: 09376394079-09373070139
  جزوه آموزش سيستمهاي فازي در متلب Matlab

  جزوه آموزش سيستمهاي فازي در متلب Matlab

  جزوه آموزش سيستمهاي فازي در متلب Matlab * اگر با يک پروژه منطق فازي درگير هستيد، * اگر از منطق فازي به عنوان ابزار پيش‌ بيني، مدلسازي و غيره استفاده مي کنيد * و در نهايت اگر مي خواهيد يک سيستم فازي را براي کاربرد خود در متلب پياده ...
  ,   البرز,   تلفن: 09144045713
  انجام پروژه هاي هوش مصنوعي، فازي ، پردازش تصوير، الگوريتم هاي تکاملي الگوريتم ژن

  انجام پروژه هاي هوش مصنوعي، فازي ، پردازش تصوير، الگوريتم هاي تکاملي الگوريتم ژن

  انجام پروژه هاي هوش مصنوعي، فازي ، پردازش تصوير، الگوريتم هاي تکاملي الگوريتم ژنتيک، PSO و... متن: انجام پروژه هاي پردازش تصوير، الگوريتم ژنتيک و شبکه هاي عصبي و سيمولينک و SIMULINK و IMAGE PROCESSING و GENETIC ALGORITHM و NEURAL NETWORK و FUZZY LOGIC حل ...
  ,   قم,   تلفن: 09144045713
  فيلم آموزشي الگوريتم تبريد تدريجي (SA) در MATLAB

  فيلم آموزشي الگوريتم تبريد تدريجي (SA) در MATLAB

  فيلم آموزشي الگوريتم تبريد تدريجي (SA) در MATLAB * اگر با يک پروژه بهينه سازي درگير هستيد، * اگر از الگوريتم تبريد تدريجي (SA) به عنوان ابزار پيش‌ بيني، مدلسازي و غيره استفاده مي کنيد * و در نهايت اگر مي خواهيد يک الگوريتم تبريد ...
  ,   آذربایجان شرقی,   تلفن: 09144045713
  انجام پروژه هاي دانشجويي

  انجام پروژه هاي دانشجويي

  مشاوره در انجام پروژه هاي دانشجويي توسط دانشجويان دانشگاه هاي تهران، صنعتي شريف و اميركبير و نيز جمعي از اعضاي بنياد ملي نخبگان ...
  ,   تهران,   تلفن: 66919163
  انجام پروژه هاي php - html و طراحي سايت

  انجام پروژه هاي php - html و طراحي سايت

  -طراحي و برنامه نويسي سايت php - html&css - javascript - ajax - c-c++ -dreamweaver انجام پروژه هاي دانشگاهي و برنامه نويسي 09354698379 ...
  ,   تهران,   تلفن: 09354698379
  انجام پروژه هاي دانشگاهي و طراحي سايت

  انجام پروژه هاي دانشگاهي و طراحي سايت

  طراحي و برنامه نويسي سايت php - html&css - javascript - ajax - c-c++ -dreamweaver انجام پروژه هاي دانشگاهي و برنامه نويسي 09354698379 ...
  ,   تهران,   تلفن: 09354698379
  پروژه مالي

  پروژه مالي

  تنظيم و ارائه پروژه مالي ويژه دانشجويان حسابداري ...
  ,   تهران,   تلفن: 09124737073
  پروژه كارآفريني

  پروژه كارآفريني

  تنظيم و ارائه پروژه هاي كارآفريني ويژه دانشجويان عزيز ...
  ,   تهران,   تلفن: 09124737073
  انجام پروژه هاي 3d معماري ويژه دانشجويان معماري

  انجام پروژه هاي 3d معماري ويژه دانشجويان معماري

  انجام پروژه هاي سه بعدي معماري ويژه دانشجويان معماري با نازلترين قيمت،به صورت کاملا حرفه اي. پروژه هاي طرح پروژه هاي پايان نامه و رساله کارشناسي و کارشناسي ارشد طراحي پوستر سه بعدي سازي انيميشن شيت بندي کاملا حرفه ...
  ,   تهران,   تلفن: