به نيازمندی های 118 خوش آمدید
آگهی های ویژه

كارت اعتباری

بنر
تازه های كارت اعتباری - خدمات اینترنتی

كارتهاي پرداخت بين المللي

كارتهاي پرداخت بين المللي

مشخصات كلي ۱ كارت از نوع Debit بوده و به مدت دو سال اعتبار دارد كه قابل تمديد نيز مي باشد ۲ كارت پس از افتتاح حساب بين المللي براي شخص صادر مي گردد ۳ كارت به صورت فيزيكي بوده و اسم شخص بر روي ... تهران سه شنبه, 08 مرداد 1387

بنر