به نيازمندی های 118 خوش آمدید

صنعتي و معدن

تازه های صنعتي و معدن

میلگرد 1221-فولاد 1221-فولاد فنر 1221-تسمه 1221

میلگرد ۱۲۲۱-فولاد ۱۲۲۱-فولاد فنر ۱۲۲۱-تسمه ۱۲۲۱

تهران ۵ ساعت قبل
هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

هستلوی-ورق هستلوی-لوله هستلوی-تسمه هستلویhastelloy

تهران ۵ ساعت قبل
میلگرد استیل –گرد استیل –استیل بگیر-استیل نگیر

میلگرد استیل –گرد استیل –استیل بگیر-استیل نگیر

تهران ۵ ساعت قبل
فولاد کشتی سازی-ورق دریایی-فولاد شناور سازی

فولاد کشتی سازی-ورق دریایی-فولاد شناور سازی

تهران ۵ ساعت قبل
فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد 2379

فولاد SPKNL-میلگرد SPKNL-فولاد سردکار-فولاد ۲۳۷۹

تهران ۵ ساعت قبل
فولاد A36- ورق A36- میلگرد A36 – فولادA36

فولاد A۳۶- ورق A۳۶- میلگرد A۳۶ – فولادA۳۶

تهران ۵ ساعت قبل
فروش بچینگ

فروش بچینگ

تهران ۱۴ ساعت قبل
فروش قطعات بچینگ لیپهر و راه ماشین و سیلو سیمان

فروش قطعات بچینگ لیپهر و راه ماشین و سیلو سیمان

تهران ۱۴ ساعت قبل
خرید وفروش بچینگ پلانت

خرید وفروش بچینگ پلانت

تهران ۱۴ ساعت قبل
خدمات نورد کاری وتراشکاری

خدمات نورد کاری وتراشکاری

تهران ۱۴ ساعت قبل
ساخت سیلوهای سیمان

ساخت سیلوهای سیمان

تهران ۱۴ ساعت قبل
فروش قطعات یدکی بچینگ پلانت

فروش قطعات یدکی بچینگ پلانت

تهران ۱۴ ساعت قبل
فروش بچینگ نیم متری لیپهر

فروش بچینگ نیم متری لیپهر

تهران ۱۴ ساعت قبل
خرید و فروش بچینگ و سیلو سیمان

خرید و فروش بچینگ و سیلو سیمان

تهران ۱۴ ساعت قبل
لوله اسکرو

لوله اسکرو

تهران ۱۴ ساعت قبل
فروش بچینگ راه ماشین

فروش بچینگ راه ماشین

تهران ۱۴ ساعت قبل
خریدار دو عدد سیلو برای پروژه

خریدار دو عدد سیلو برای پروژه

تهران ۱۴ ساعت قبل