به نيازمندی های 118 خوش آمدید

صنعتي و معدن

تازه های صنعتي و معدن

تسمه MO40 - فولاد MO40 - میلگرد MO40

تسمه MO۴۰ - فولاد MO۴۰ - میلگرد MO۴۰

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد 2205-میلگرد 2205-لوله 2205-سوپر آلیاژ

فولاد ۲۲۰۵-میلگرد ۲۲۰۵-لوله ۲۲۰۵-سوپر آلیاژ

تهران ۴ ساعت قبل
ورق مخزنی-فولاد مخزنی-فولاد ساخت مخازن تحت فشار

ورق مخزنی-فولاد مخزنی-فولاد ساخت مخازن تحت فشار

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد 7034-تسمه 7034-فولاد 37CR4-میلگرد 37CR4

فولاد ۷۰۳۴-تسمه ۷۰۳۴-فولاد ۳۷CR۴-میلگرد ۳۷CR۴

تهران ۴ ساعت قبل
میلگرد استیل – انواع استیل – استیل گرد

میلگرد استیل – انواع استیل – استیل گرد

تهران ۴ ساعت قبل
ورق کربن استیل - فولاد کربن استیل -لوله کربن استیل

ورق کربن استیل - فولاد کربن استیل -لوله کربن استیل

تهران ۴ ساعت قبل
spknl-spk nl-تسمه--میلگرد-2379-k110

spknl-spk nl-تسمه--میلگرد-۲۳۷۹-k۱۱۰

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد 1191-میلگرد 1191-فولاد حرارتی-فولاد زنگ نزن

فولاد ۱۱۹۱-میلگرد ۱۱۹۱-فولاد حرارتی-فولاد زنگ نزن

تهران ۴ ساعت قبل
ورق p265gh -فولاد p265gh -فولاد ضد زنگ

ورق p۲۶۵gh -فولاد p۲۶۵gh -فولاد ضد زنگ

تهران ۴ ساعت قبل
ورق هاردوکس - فولاد هاردوکس - Hardox

ورق هاردوکس - فولاد هاردوکس - Hardox

تهران ۴ ساعت قبل
میلگرد استیل 304-ورق استیل 304-تسمه استیل 304

میلگرد استیل ۳۰۴-ورق استیل ۳۰۴-تسمه استیل ۳۰۴

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد 4841-ورق استیل 4841-تسمه استیل 4841-ورق نسوز

فولاد ۴۸۴۱-ورق استیل ۴۸۴۱-تسمه استیل ۴۸۴۱-ورق نسوز

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد ck15-میلگرد ck15-تسمه ck15-گرد ck15

فولاد ck۱۵-میلگرد ck۱۵-تسمه ck۱۵-گرد ck۱۵

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد ck75-میلگرد ck75-فولاد فنر ck75-تسمه ck75

فولاد ck۷۵-میلگرد ck۷۵-فولاد فنر ck۷۵-تسمه ck۷۵

تهران ۴ ساعت قبل
فولاد A285 -ورق A285 -ورق مخزنی A285 -ورق حرارتی

فولاد A۲۸۵ -ورق A۲۸۵ -ورق مخزنی A۲۸۵ -ورق حرارتی

تهران ۴ ساعت قبل
لوله x52 –فولاد x52-لوله آتشخوار

لوله x۵۲ –فولاد x۵۲-لوله آتشخوار

تهران ۴ ساعت قبل
میلگرد spk-فولاد spk-فولاد سردکار

میلگرد spk-فولاد spk-فولاد سردکار

تهران ۴ ساعت قبل